دستگیری 10 نفر از معترضان در اردبیل

بعد از پخش اعلامیه ها و فراخوان هایی در خصوص تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه ارومیه امروز شهر اردبیل شاهد جو امنیتی بود . من امروز ساعت 6 بعد از ظهر از چهار راه امام به طرف میدان شریعتی حرکت کردم که بین راه شاهد حضور پرتعداد ماموران نیروی انتظامی ، لباس شخصی ها ، گارد ضد شورش بودم در میدان شریعتی پس از شعار دادن دو نفر از معترضان ، نیروی های ضد شورش اقدام به دستگیری این دو جوان به صورت بسیار خشونت آمیز نمودند . کمی آن طرف تر نیز شاهد دستگیری 8 نفر از جوانان معترض بودم . تعداد دستگیری هایی که امروز من در مسیر خود شاهد آن بودم به 10 نفر رسید اما بر اساس شنیده ها تعداد دستگیری ها در نقاط مختلف مسیر اعتراضی اعلام شده بیش از این تعداد می باشد.

Advertisements

نوشته آغازین

به نام خدا
در این وبلاگ سعی خواهم کرد دیده ها و شنیده ها و گفتار های خودم را منتشر کنم .